Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

Aanbevelingen Jeugdgemeenteraad.

Aanbevelingen Jeugdgemeenteraad.

Naar aanleiding van de eerdere succesvolle jaren van de jeugdgemeenteraad als adviesorgaan van de gemeenteraad is in november 2016 een nieuwe jeugdgemeenteraad geïnstalleerd. Deze bestaat uit 20 kinderen van groep 7 en 8 van 10 Leusdense basisscholen. Dit jaar denken ze na over “Leusden in 2035”. Door samen het honingraatspel te doen werden de jeugdraadsleden bewust van de maatschappelijke trends die nu spelen en die verwacht worden in de toekomst. Met die kennis zijn zij samen, en met behulp van de achterban (de klas), aan de slag gegaan met droomkaarten en een presentatie. In de jeugdraadsvergadering hebben de jeugdraadsleden de aanbevelingen aangepast met behulp van amendementen.

De aanbevelingen hieronder zijn op basis van de droomkaarten, de presentaties en de amendementen gemaakt. Op 13 maart 2017 stelde de jeugdgemeenteraad de aanbevelingen met voorstellen vast. Deze worden op 18 mei in de volwassenenraad behandeld.

(Foto Rinus van Denderen)

 

|