Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

De Kwestie: meer of minder woningbouw in Leusden? (RTV)

De Kwestie: meer of minder woningbouw in Leusden? (RTV)

LEUSDEN - Worden er over acht jaar nog woningen gebouwd in Leusden of is het dorp dan af en komt er nooit meer een huis bij? Dat wil de gemeente Leusden weten van haar inwoners. De Kwestie neemt deze week alvast een voorproefje op die vraag.


Wat is er aan de hand? Tot 2025 worden er nog rond de 1000 woningen gebouwd in Leusden. Voor daarna zijn er geen plannen voor nieuwe huizen. En dat terwijl er wel een behoorlijke bevolkingsgroei wordt verwacht in dit deel van Nederland.

De gemeente gaat daarom aan de bevolking vragen wat er na 2025 moet gebeuren en heeft daarvoor vier scenario's opgesteld. Die variëren van geen enkele woningbouw tot wel woningen erbij bouwen, zelfs als die in het natuurgebied rondom Leusden komen.

In De Kwestie gaat Jurg van Ginkel de straat op om te vragen wat de Leusdenaren er zelf van vinden. De antwoorden maken wel duidelijk dat de meningen nog behoorlijk verdeeld zijn.

De Kwestie is iedere vrijdag te zien op RTV Utrecht.

|