Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

Grote opkomst bewonersavonden 11 en 13 april

Rond 150 bewoners, ondernemers en raadsleden zijn in gesprek gegaan over de vitaliteit van Leusden na 2025 op twee bijeenkomsten in De Korf in Leusden en Ons Gebouw in Achterveld. We hoorden veel eensgezindheid over de kracht van het groen en de rust in het woonklimaat van Leusden. Tegelijk zijn er bewoners die specifieke woningbehoeftes voor de lange termijn inbrachten, zoals woningen voor ouderen (doorstroming), kleinere wooneenheden en goedkope woningen voor starters. De vraag of daarvoor groei nodig is hangt voor veel bezoekers af van de woningbehoefte die er dan in Leusden zelf zal zijn. De resultaten van de bewonersavonden worden op 16 mei gepresenteerd aan de Raad. Ook andere geinteresseerden zijn hierbij welkom. Houdt u ook de website in de gaten voor een samenvatting van de bijeenkomsten.

Twee kranten schreven over de bewonersbijeenkomsten.

http://www.leusdennu.nl/nieuws/algemeen/146799/leusden-in-2030-praat-mee-

http://leusderkrant.nl/lokaal/stoutenburg-vergeten-toekomstplannen-232552

 

 

|