Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

Internetdiscussie loopt

Internetdiscussie loopt

Twee weken lang loopt de internetdiscussie over de toekomst van Leusden inmiddels. U kunt een enquête invullen, maar ook reageren in de vensters bij elke vraag. In totaal zijn de 20 enquêtevragen gemiddeld 40 maal ingevuld. Daarnaast zijn meer dan 100 schriftelijke reacties binnengekomen met allerlei argumenten. Ook hier dus weer veel betrokkenheid. En interessante ideeën. Wist u dat een winkelier bezoek uit Amersfoort krijgt omdat het in de Hamershof zo ontspannen winkelen is? En dat veel bewoners veel zien in meer evenementen? Ook het ombouwen van kantoren tot groene woontorens met wind- en zonne-energie als optie voor toekomstige woningbouw werd genoemd, net als opties voor woongroepen in het buitengebied en zo de vergijzing op te vangen. Tegelijk zijn veel argumenten ingebracht waarom een vergrijsde samenleving wel vitaal kan zijn. We zoeken nog volop naar nieuwe ervaringen met en ideeën voor de vitaliteit van Leusden. Hoe ziet ons verenigingsleven er straks uit? Waar werken we na 2025? Buiten Leusden? Doet u mee, kijk op toekomstleusden.nl

|