Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

‘2030 is nu!’ camper sluit zaterdag 29 april af op sportpark

Na twee weken rondtouren in Leusden sluit de ‘2030 is nu camper’ morgen haar rondgang af op het sportpark van V.V. Roda. Ze hopen daar nog een extra groep jongeren te spreken in de leeftijd tussen 18 en 30 jaar oud. Hoewel we al tal van jongeren hebben gesproken, is deze groep vooralsnog wat minder vertegenwoordigd in de gesprekken dan de oudere groepen inwoners. We hoorden al dat een deel van de jongeren vindt, dat het lastig is om een passende, wat kleinere en goedkopere woning te vinden in Leusden. De camper staat morgen van 10.00 tot 16.00 uur bij VV Roda. Iedereen is welkom.

|