Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

Doorstroming naar passende woning knelpunt in Leusden

Doorstroming naar passende woning knelpunt in Leusden

Vooral mensen die kleiner willen wonen (kleinere woning, appartement) en voor starters op de woningmarkt wordt dit probleem gevoeld of men ziet het aankomen. Dit blijkt uit de vele gesprekken in de camper ‘2030 is nu’ en de twee bewonersavonden. Het meest zwaarwegende argument om te zoeken naar bouwlocaties is dan ook de woningbehoefte in Leusden zelf. Dat betekent echter niet dat iedereen wil dat er gebouwd gaat worden. Belangrijkste argumenten om niet te bouwen zijn de kwaliteit van het groen, de rust, de ruime opzet van de wijken en de kwaliteiten van het buitengebied. Tot 9 mei is er de mogelijkheid om op internet nieuwe argumenten aan te dragen of bestaande argumenten.

|