Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

Terugkoppeling maatschappelijke discussie op 16 mei

Terugkoppeling maatschappelijke discussie op 16 mei

De bijeenkomst voor de terugkoppeling van de uitkomsten van de raadpleging vindt op 16 mei plaats, 20.00 uur in het gemeentehuis aan de Fokkerstraat 16. Naast de raadsleden is de samenleving welkom vanaf 19.45 uur, er staat een kopje koffie/thee klaar.

De uitkomsten zijn gebaseerd op:

  • Internetconsultatie voor “2030 is nu!” en “omgevingsvisies stedelijk en buitengebied” (loopt tot 8 mei).
  • Interviews camper voor 2030 in nu!
  • Bijeenkomsten van 11 en 13 april voor 2030 is nu!

Mede op basis van deze uitkomsten maakt het college van B&W een voorstel aan de raad. Dit voorstel komt op de projectwebsite te staan. Het college geeft een toelichting op de inhoud van het voorstel tijdens een bijeenkomst waarvoor de samenleving is uitgenodigd. De raadsleden zijn hiervoor ook uitgenodigd. Deze bijeenkomst vindt op 14 juni om 20.15 uur plaats in De Korf, De Smidse 1 te Leusden. Het voorstel dat het college op 14 juni presenteert wordt door de raad op 22 juni in de informatieronde besproken. De samenleving kan dan inspreken.

|