Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

Toelichting college op raadsvoorstel op 14 juni in de Korf

Toelichting college op raadsvoorstel op 14 juni in de Korf

Het college geeft een toelichting op het raadsvoorstel op 14 juni om 20.15 uur in de Korf, De Smidse 1. Meteen daarna kunt u reageren en vragen stellen aan de wethouders en de aanwezige raadsleden. De raad beslist; invloed op de raad uitoefenen is mogelijk op 14 juni en tijdens de informatieronde in het gemeentehuis op donderdag 22 juni. Die avond vindt een informatieronde plaats over het voorstel van het college aan de raad. Iedereen kan vanaf 19.30 tot 20.30 met ambtenaren en andere deskundigen in gesprek over de strategische keuzes in het voorstel. Vanaf 20.30 kunt u in gesprek met raadsleden over het voorstel.

Tijdens de raadsvergadering op 5 juli is er een laatste mogelijkheid om te reageren door in te spreken (let op: kan alleen door via de griffie vooraf een afspraak te maken). Het streven is de raad op 5 juli een besluit te laten nemen.

|