Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

Informatiebijeenkomst omgevingsvisies op 16 januari

Informatiebijeenkomst omgevingsvisies op 16 januari

De omgevingsvisies voor het buitengebied en de bebouwde kommen van Achterveld en Leusden zijn klaar. In deze visies staat welke richting de ruimtelijke ontwikkeling van Leusden op gaat tot 2030. Op dinsdag 16 januari 2018 presenteren de drie verantwoordelijke wethouders de visies aan de samenleving tijdens een informatiebijeenkomst om 20.00 uur in het gemeentehuis, Fokkerstraat 16. Inloop vanaf 19.30 uur. Beide visies zijn hieronder in te zien.

Op 1 februari  neemt  de raad een  besluit over de omgevingsvisies. De visies geven antwoord op vragen zoals ‘Waar vraagt recreatie om versterking en hoe? Hoe wonen we in 2030? Wat te doen met lege stallen? Hoe duurzaam wil Leusden zijn? Wat biedt de visie voor de landbouw? Hoe versterk je de cultuurhistorische waarde van Leusden? Hoe kan de  economie zich ontwikkelen?’

|