Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

Hoe vitaal is Leusden in 2025?

Hoe vitaal is Leusden in 2025?

Tot 2025 worden nog ongeveer 1.000 woningen in Leusden gebouwd.  De verwachting is dat er in 2025 ongeveer evenveel inwoners zijn als nu. Het aantal ouderen is daarbij flink gegroeid, maar er zijn naar schatting wel 400 gezinnen minder. Dat betekent ook dat het aantal basisschoolleerlingen met ruim een tiende zal afnemen en dat het aantal winkels iets zal afnemen. Om een inschatting te kunnen maken van hoe de nabije toekomst eruitziet, hebben we een korte beschrijving gemaakt van een aantal trends en ontwikkelingen die nu spelen en enkele cijfers van de geschatte situatie in 2025. (zie de bijlage hieronder voor de uitgebreide tekst)

 

|

Bijlage

  1. Hoe vitaal en krachtig is Leusden.pdf 7-4-2017 13:45:28