Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

Waar gaat de camper allemaal naar toe?

Waar gaat de camper allemaal naar toe?

Van vrijdag 7 april tot en met 21 april rijdt in de gemeente Leusden een camper rond om aandacht te vragen voor de brede maatschappelijke discussie over de toekomst van Leusden. Bij de camper heeft u de mogelijkheid om uw mening te geven over de toekomst van Leusden.

 

Dagen 

Wanneer?

Locatie? 

Tijd?

Dag 1  vrijdag 7 april Winkelcentrum Hamershof   10.00 tot 16.00 uur 
Dag 2 zaterdag 8 april  Groot Zandbrink  (ploegdag) 13.00 tot 16.00 uur 
Dag 3 maandag 10 april Winkelcentrum Biezenkamp   10.00 tot 16.00 uur 
Dag 4 dinsdag 11 april  Winkelcentrum Biezenkamp   10.00 tot 16.00 uur 
Dag 5 woensdag 12 april  Winkelcentrum Hamershof   10.00 tot 16.00 uur 
Dag 6 donderdag 13 april Winkelcentrum Hamershof   10.00 tot 16.00 uur 
Dag 7  vrijdag 14 april  Winkelcentrum Hamershof   10.00 tot 16.00 uur 
Dag 8 zaterdag 15 april Sportcomplex  10.00 tot 16.00 uur 
Dag 9 dinsdag 18 april  Winkelcentrum Biezenkamp   10.00 tot 16.00 uur 
Dag 10 woensdag 19 april  Winkelcentrum Zuidhoek  10.00 tot 16.00 uur 
Dag 11

donderdag 20 april

Winkelcentrum Zuidhoek (ochtend)
Stoutenburg (middag)   
10.00 tot 12.30 uur
13.00 tot 16.00 uur
Dag 12 vrijdag 21 april  Achterveld (Spar) 10.00 tot 16.00 uur 
|