Praat mee!

Hieronder vindt u de verschillende vragen over de toekomst van Leusden. Het zijn 20 vragen. Op de meeste vragen kunt via een eenvoudige meerkeuze reageren. U bent vrij om te kiezen welke vragen u wilt invullen. De vragen zijn bedoeld om u inzicht te geven in de mogelijke opties voor de toekomst. Het is geen referendum. We zijn vooral geïnteresseerd in uw argumenten die u in het reactie venster schrijft. 
De vragen gaan over de visie landelijk gebied, de visie stedelijk gebied (beiden gaan over de periode tot 2025) of mogelijke groei in de periode 2025 – 2040. De vragen 01 t/m 05 gaan over onderdelen die in de scenario's zitten. Deze vijf vragen kunnen u helpen om uw argumenten voor en tegen elk van de scenario's uit de vragen 06 t/m 09 te vinden. 

Als u mee wilt doen aan het gesprek op de site kunt u zich hier registreren. U bent dan direct aangemeld voor de nieuwsbrief. Informatie over trends en ontwikkelingen vindt u hier.

De enquetevragen ten aanzien van de visie landelijk gebied en visie stedelijk gebied zijn gebaseerd op de vraagstukken en mogelijke oplossingen (gebiedsconferentie in juni 2016) die in 2016 zijn opgehaald. U kunt deze enquête invullen tot en met zondag 7 mei. Op 16 mei zal de uitkomst van de internet enquête worden gepresenteerd. Houdt u daarvoor deze website in de gaten. 

Om u op de hoogte te houden en om misbruik te voorkomen vragen wij u zich te registreren of in te loggen voordat u kunt reageren. Nadat u zich heeft geregistreerd kunt u rechts bovenin het scherm inloggen.

Traditionele winkelgebieden zullen veranderen: in ieder geval in omvang verminderen en misschien zelfs gaan verdwijnen. Het aantal m2’s voor detailhandel neemt af. Om winkelcentra aantrekkelijke ontmoetingsgebieden te laten zijn, moeten er andere f...

Er is veel ondernemerszin in Leusden en dat willen we graag zo houden of nog versterken. Het huidige aanbod aan werkplekken past niet op de moderne vraag, Want terwijl er kantoren leegstaan werken velen vanuit huis, beginnen ze bedrijven vanuit huis ...

Er zijn meer cultuurhistorische kwaliteiten dan veel mensen denken. Deze vind je op verschillende plekken binnen en buiten de bebouwde kom. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verschillende boerderijen, het voormalige gemeentehuis aan de burgemeester de Be...

Veel van onze woonwijken zijn gebouwd om gezinnen te huisvesten en daardoor zijn ze relatief eenzijdig gebouwd, met veel dezelfde soort woningen. Er is nu behoefte aan meer variatie want we krijgen een steeds veelzijdiger bevolking. Zowel ouderen die...

Op het vlak van verkeer en bereikbaarheid gaan nieuwe technologische ontwikkelingen heel snel. Het belang van de fiets (ten opzichte van de auto en voor afstanden tot ongeveer 15 kilometer) is door de opkomst van elektrische fietsen enorm snel toegen...

Doel van de gemeente Leusden is om in 2040 energieneutraal te zijn. Om daar te komen moeten er grote stappen gezet worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan windmolens, zonnevelden (zonnepanelen in weilanden), en participatie bij het afnemen van de stroo...

Er is steeds meer vraag naar fietsen en wandelen in het landelijk gebied en mensen willen recreatieplekken dicht bij huis bezoeken. Dit geldt algemeen, maar is bij ons extra sterk doordat de regio Amersfoort snel groeit en door het groeiende aantal o...

De aandacht voor gezondheid wordt steeds groter. Zowel in de samenleving als bij de gemeente. Dit gaat zowel over het ‘hebben van een gezonde levensstijl’, waardoor mensen langer in goede gezondheid kunnen leven als om betere milieuomstandigheden (...

Per jaar stopt ongeveer 3% van de boeren met hun bedrijf. De grond wordt vaak gekocht door andere boeren, maar de boerenerven krijgen nieuwe functies (om te wonen, voor andere bedrijven of voor recreatie). Het beleid is gericht op minder gebouwen en ...

In Leusden is er veel vraag naar grond. De wet- en regelgeving voor de landbouw beweegt in de richting van steeds minder koeien per ha weidegrond. Melkveehouderijbedrijven mogen alleen meer koeien gaan houden als ze ook meer grond hebben. Voor natuur...

Leusden heeft een fraaie en gevarieerde omgeving. Dat heeft een mooi landschappelijk decor opgeleverd en is goed voor de biodiversiteit. Het onderhoud van het landschap (aan bomen, houtsingels, bosjes, poelen) wordt meestal uitgevoerd door de boeren ...

In 2025 zijn vrijwel alle voor de hand liggende plekken in Leusden en Achterveld volgebouwd. Er zijn geen braakliggende terreinen meer, geen oude leegstaande gebouwen en op de plaats van oude kantoren wordt gewoond. Scenario 4 is dat we buiten de beb...

In 2025 zijn vrijwel alle voor de hand liggende plekken in Leusden en Achterveld volgebouwd. Er zijn geen braakliggende terreinen meer, geen oude leegstaande gebouwen en op de plaats van oude kantoren wordt gewoond. Scenario drie is dat we aan de ran...

In 2025 zijn vrijwel alle voor de hand liggende plekken in Leusden en Achterveld volgebouwd. Er zijn geen braakliggende terreinen meer, geen oude leegstaande gebouwen en op de plaats van oude kantoren wordt gewoond. Scenario 2 is dat we op zoek gaan ...

In 2025 zijn vrijwel alle voor de hand liggende plekken in Leusden en Achterveld volgebouwd. Er zijn geen braakliggende terreinen meer, geen oude leegstaande gebouwen en op de plaats van oude kantoren wordt gewoond. Scenario 1 is dat we verder niets ...

Maatschappelijke voorzieningen en het verenigingsleven, denk aan sport, theater, muziek, ouderen, jongeren etc. zijn voortdurend aan verandering onderhevig, steeds wordt er iets nieuws bedacht. Wanneer de bevolking eenzijdig wordt (bijvoorbeeld ernst...

Als we vanaf 2025 denken dan is de traditionele rol van winkels in onze dorpsharten ingrijpend veranderd. Onze centra zijn dan vooral ontmoetingsplekken en plekken waar je wat kunt beleven. Horeca, ‘funshopping’, theater en vermaak zijn de dragers ...

De economie is belangrijk omdat inwoners uit Leusden en de regio bij lokale bedrijven werk vinden. Werkgelegenheid zit in toenemende mate ook bij het midden- en kleinbedrijf en ZZP’ers. Het bedrijfsleven is daarnaast ook van belang, omdat deze een b...

Leusden kent een vrij groot aanbod aan vergelijkbare eengezinswoningen. Dat trekt een bepaalde groep woonconsumenten (gezinnen en meerpersoonshuishoudens) aan. Zou meer variatie in woningtypes goed zijn voor de vitaliteit van Leusden? En is dat een a...

Hoe belangrijk vind je het dat er in Leusden nieuwe woningen gebouwd worden waar je zelf en je kinderen in de toekomst kunnen wonen? Mensen verhuizen vaak enkele keren binnen Leusden in de loop van hun leven. Als er geen nieuwe woningen worden gebouw...